سايت خبري تحليلي تيتربرتر | تيتر جديدترين و آخرين اخبار ايران و جهان | TitreBartar : بررسي افت و خيزهاي شاخص بورس
جمعه، 22 دی 1396 - 07:26 کد خبر:68130
در اولين روزمعاملات، شاخص بورس و اوراق بهادار با رشد ۳۴۱.۳ واحدي به پله ۹۶ هزار و ۲۷۰ واحدي رسيد، درحاليكه ارزش كل معاملات بورس تهران از ۱ ميليارد ريال فراتر رفت و با دست به دست شدن ۳۷۳ ميليون سهم طي ۵۱ هزار نوبت معاملاتي انجام شد.


به گزارش تيتربرتر - نماد‌هاي پر بيننده معاملات نماد شپنا، فملي، پترول، شتران، فارس، شبريز، فولاد با روند صعودي را به پايان رساند. شاخص كل فرابورس با ۸.۱۰ واحد رشد به پله ۱ هزار و ۶۳ واحد رسيد كه براين اساس ارزش كل معاملات از ۱ ميليارد ريال فراتر رفت كه ناشي از دست به دست شدن ۳۷۳ ميليون سهم طي ۳۵ هزار نوبت معاملاتي است.
*** در دومين روز بازار، شاخص بورس و اوراق بهادار با كاهش ۳۵.۸۱ واحدي به پله ۹۶ هزار و ۲۳۴ واحدي رسيد و ارزش كل معاملات بورس تهران از ۱ ميليارد ريال فراتر رفت و با دست به دست شدن ۷۰۸ ميليون سهم طي ۵۷ هزار نوبت معاملاتي انجام شد.
 
نماد‌هاي پر بيننده معاملات نماد وبملت با روند صعودي و نماد فولاد، فملي، كگل، شپنا، فارس، ومعادن با روند نزولي كار خود را به پايان رساند.
 
شاخص كل فرابورس با ۴.۷۰ واحد رشد به پله ۱ هزار و ۶۸ واحد رسيد كه براين اساس ارزش كل معاملات از ۱ ميليارد ريال فراتر رفت كه ناشي از دست به دست شدن ۵۳۰ ميليون سهم طي ۴۱ هزار نوبت معاملاتي است.
 
*** در سومين روز از بازار، شاخص بورس و اوراق بهادار با رشد ۹۸.۶ واحدي به پله ۹۶ هزار و ۳۳۲ واحدي رسيد، درحاليكه ارزش كل معاملات بورس تهران از ۲ ميليارد ريال فراتر رفت و با دست به دست شدن ۸۰۱ ميليون سهم طي ۵۴ هزار نوبت معاملاتي انجام شد.
 
نماد‌هاي پر بيننده معاملات نماد وبملت، فملي، فارس، رمپنا، پرداخت، شاراك با روند صعودي و نماد پارسان با روند نزولي كار خود را به پايان رساند.
 
شاخص كل فرابورس با ۷.۱۰ واحد رشد به پله ۱ هزار و ۷۵ واحد رسيد كه براين اساس ارزش كل معاملات از ۲ ميليارد ريال فراتر رفت كه ناشي از دست به دست شدن ۴۶۶ ميليون سهم طي ۴۴ هزار نوبت معاملاتي است.
 
*** در چهارمين روز بازار نيز شاخص بورس و اوراق بهادار با كاهش ۱۸۳.۲۲ واحدي به پله ۹۶ هزار و ۱۴۹ واحدي رسيد و ارزش كل معاملات بورس تهران از ۲ ميليارد ريال فراتر رفت و با دست به دست شدن ۹۰۱ ميليون سهم طي ۵۸ هزار نوبت معاملاتي انجام شد.
 
شاخص كل فرابورس با ۲.۵۰ واحد رشد به پله ۱ هزار و ۷۷ واحد رسيد كه براين اساس ارزش كل معاملات از ۱ ميليارد ريال فراتر رفت كه ناشي از دست به دست شدن ۳۵۲ ميليون سهم طي ۳۸ هزار نوبت معاملاتي است.
 
*** همچنين در آخرين روز بازار بورس نيز شاخص بورس و اوراق بهادار با رشد ۸۳.۳۶ واحدي به پله ۹۶ هزار و ۱۸۶ واحدي رسيد. ارزش كل معاملات بورس تهران از ۳ ميليارد ريال فراتر رفت و با دست به دست شدن يك ميليارد و ۲۲۸ ميليون سهم طي ۵۱ هزار نوبت معاملاتي انجام شد.
 
نماد‌هاي پر بيننده معاملات خودرو، رمپنا، كچاد و شپنا با روند صعودي و تاپيكو، غدير و فولاد با روند منفي كار خود را پايان داد.
 
شاخص كل فرابورس با ۶۰.۰ واحد كاهش به پله يك هزار و ۷۶ واحد رسيد كه براين اساس ارزش كل معاملات از ۹۸۱ ميليارد ريال فراتر رفت كه ناشي از دست به دست شدن ۳۱۹ ميليارد و ۴۸۷ ميليون سهم طي ۳۲ هزار نوبت معاملاتي است.